Amaç

Propontis ve çevresi, Antik Dönem’de uzun süre yerleşim gören jeopolitik konumu gereği MÖ 750-550 yılları arasında yaşanan büyük kolonizasyon döneminde önemli kültürel değişimlerin yaşandığı ve çok önemli kolonilerin kurulduğu bir bölgedir. Tarihi geçmişinde bu kadar önemli kültürel ve politik olaylara ev sahipliği yapan Propontis ve çevresi, Troia, Assos, Kyzikos ve Ainos gibi kazıların başlamasından sonra onlarca yıl geçmesine karşın bölge arkeolojisinin yeterince geliştirilemediği ve bu kadar zengin bir bölgenin uluslararası alanda yeterince tartışılamadığı da ortadadır. Bölgenin ve ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan İÇDAŞ AŞ’nin Parion ile başlayan ardından Smintheion, Troia, Assos ve Alexandria Troas kazılarında üstlendiği anasponsorluk sonucunda hem arkeolojik kazılar ivme kazanmış hem de bölge ile ilgili bilimsel yayınlarda ciddi bir artış olmuştur.

“Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu” adı altında ve Attika Delos Deniz Birliği üyeleri kentleri yanında Troas, Bithynia, Mysia, Kuzey İonia, Balkan Yarımadası, Karadeniz Havzası ve Yunan adalarını da kapsayan geniş coğrafi bölgeyle ilgili çalışan saygın bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumla bölge arkeolojisinin bugün geldiği durumun değerlendirilmesi ve arkeolojik anlamda bölgeler arasında bağlantıların kurulması amaçlanmıştır. Bunun yanında bu tür bir uluslararası sempozyumun bilimsel kazılarda ve bilimsel yayınlarda yakalanan ivmenin bu anlamda da gelişmesine, daha da önemlisi bölge arkeolojisinin ve Çanakkale’nin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağı ve sempozyum sonunda bildirilerin kitap haline getirileceği Türkçe ve İngilizce yayın inanılmaz değerli, bölge arkeolojisi ve kültürüne yön verecek temel başvuru yayınlardan biri olacağı çok açıktır.

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description